Fréttasafn

Framkvæmd Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun efld

24.3.2017

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Ríkisstjórnin samþykkti í morgun, að tillögu forsætisráðherra, að skipuð verði verkefnastjórn sem haldi utan um greiningu, innleiðingu og kynningu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Að verkefnastjórninni standa forsætisráðuneytið, utanríkisráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið, velferðarráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið og Hagstofa Íslands. Til að tryggja aðkomu allra ráðuneyta verður jafnframt myndaður sérstakur tengiliðahópur verkefnastjórnar og þeirra ráðuneyta sem ekki eiga þar fulltrúa.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun voru samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkjanna í New York í september 2015. Aðalsmerki Heimsmarkmiðanna er að þau eru algild og ber öllum þjóðum að vinna skipulega að þeim bæði innanlands og í alþjóðasamstarfi fram til ársins 2030. Í samningaviðræðunum um markmiðin lagði Ísland sérstaka áherslu á fjóra málaflokka, þ.e. jafnréttismál, málefni hafsins, landgræðslu og sjálfbæra landnýtingu auk endurnýjanlegrar orku.

Meginhlutverk verkefnastjórnar er að ljúka við greiningarvinnu og rita stöðuskýrslu þar sem m.a. verða lagðar fram tillögur að forgangsröðun markmiða til ríkisstjórnar. Verkefnastjórn skal jafnframt gera tillögur um framtíðarskipulag og verklag í tengslum við innleiðingu markmiðanna hér á landi. Þá skal hún sérstaklega horfa til þess hvernig samhæfa megi innleiðingu Heimsmarkmiðanna og stefnu og áætlanagerð Stjórnarráðsins í samræmi við ný lög um opinber fjármál. Einnig mun verkefnastjórnin huga að því hvernig vinna megi að innleiðingu markmiða í samstarfi við háskólasamfélagið, atvinnulífið og samfélagið í heild sinni og hafa yfirsýn yfir og sinna alþjóðlegu samstarfi um Heimsmarkmiðin. 

Ríkisstjórnin samþykkti að verja fimmtán milljónum kr. í verkefnið af ráðstöfunarfé sínu.

Einnig samþykkti  ríkisstjórnin að veita Félagi Sameinuðu þjóðanna á Íslandi styrk til framleiðslu fræðsluþátta fyrir sjónvarp og samfélagsmiðla um Heimsmarkmiðin og Parísarsamninginn um skuldbindingar í loftslagsmálum til ársins 2030. RÚV mun sýna þáttaröðina.

Efni þessarar fréttar tengist Heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.


Til baka Senda grein