Fáninn

Gerð fánans

Hinn almenni þjóðfáni

Hinn almenni þjóðfániAf lýsingu þjóðfánans í 1. gr. fánalaganna nr. 34/1944 kemur eftirfarandi fram: Bláu stangarreitirnir eru ferningar, þ.e. allar hliðar þeirra jafnlangar og ytri bláu reitirnir eru jafnbreiðir ferningunum tveimur, en tvöfalt lengri. Rauði krossinn á að vera í miðjum hvíta krossinum, en við það myndast jafnbreiðar hvítar rendur meðfram rauða krossinum. Breidd rauða krossins á að vera 1/9 af breidd fánans, en breidd hvítu randanna helmingi minni, þ.e. 1/18 af breidd fánans.

Í fánalögunum segir að fánalitirnir séu „heiðblár", „eldrauður" og „mjallhvítur“. Til að taka af vafa að því er snertir litina er nú miðað við alþjóðlega litastaðla eins og fram kemur í auglýsingu forsætisráðuneytisins.

Að því er varðar prentun fánalita, þarf að kappkosta að ná réttum litum, en þar sem litirnir prentast misjafnlega eftir pappírsgerð er erfitt að mæla fyrir um ákveðna staðla.

Í auglýsingu nr. 6/1991 um liti íslenska fánans kemur fram að upplýsingar um fánaliti veitir forsætisráðuneytið og erlendis sendiráð Íslands. Ennfremur skal fáninn í réttum litum og hlutföllum vera til sýnis í Þjóðminjasafni Íslands og hjá lögreglustjórum landsins.

Ríkisfáninn (tjúgufáninn)Ríkisfáninn

Ríkisfáninn (tjúgufáninn) er hinn almenni þjóðfáni klofinn að framan. Hann er að því leyti frábrugðinn hinum almenna þjóðfána, að ytri reitir hans eru þrefalt lengri en stangarreitirnir og klauf er upp í hann að framan, skorin eftir beinum línum, sem dregnar eru frá ytri hornum fánans inn að miðlínu hans á þann hátt að þær skera innjaðra ytri reitanna, þar sem saman koma 4/7 ytri og 3/7 innri hluta lengdar þeirra. Þar sem nefndar línur nema við arm rauða krossins er hann þverskorinn.

Fáni forseta Íslands

Fáni forseta Íslands er hinn íslenski ríkisfáni (tjúgufáni), en þar sem armar krossanna mætast í fánanum er skjaldarmerki Íslands og skjaldberar á hvítum ferhyrndum reit.

TollgæslufániTollgæslufáni

Tollgæslufáni er ríkisfáninn með upphafstéi (T) í miðjum efri stangarreit. Téið er silfurlitt. Hæð tésins er helmingur af breidd fánareitsins.


Smáfánar

Fánaveifa

Um borðfána, bílfána og aðra smáfána fer, að því er varðar liti og stærðarhlutföll reita og krossa, samkvæmt almennum reglum um þjóðfánann, ákvæðum fánalaga og auglýsingu um fánaliti.

Aðeins forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og frseti Hæstaréttar geta notað fánann á bílum, þegar þeir ferðast í embættiserindum. 

Fánaveifur, fánaborðar o.fl.

Hinar almennu reglur um þjóðfánann gilda ekki um fánaveifur og fánaborða að öðru leyti en því, að ætíð skal nota rétta fánaliti. Breidd hvítu randarinnar skal vera helmingur af breidd hinnar rauðu.

Öllum er frjálst að nota fánaveifur og fánaborða.

Rísi ágreiningur um gerð eða notkun á fánaveifum, fánaborðum eða öðrum fánamerkjum, skal leita leiðbeininga forsætisráðuneytisins.

Hlutföll fánans

Hlutföll hins almenna þjóðfána:

Hlutföll hins almenna þjóðfána
 

Hlutföll ríkisfánans:

Hlutföll ríkisfánans: