Listi yfir útgefið efni

Útgefið efni 1995 og eldra

Listinn er ekki tæmandi og fæst af efninu er enn sem komið er ekki hægt að nálgast rafrænt hér á vefnum.


 • Iceland Economic Program 1963-1966 Statement by the Government to the Althing . Spceech by Prime Minister Ólafur Thors 1963
 • Þjóðhags- og framkvæmdaáætlun fyrir árin 1963-1966 Skýrsla ríkisstjórnarinnar til Alþingis og ræða forsætisráðherra, Ólafs Thors 1963
 • Málefnasamningur ríkisstjórnar Ólafs Jóhannessonar frá 14. júlí 1971  
 • Skýrsla til ríkisstjórnarinnar um horfur, markmið og leiðir í efnahgsmálum Fyrri hluti 1972
 • Skýrsla til ríkisstjórnarinnar um horfur, markmið og leiðir í efnahgsmálum Síðari hluti 1972
 • Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar 29. ágúst 1974  
 • Flutningur ríkisstofnana Nefndarálit 1975
 • Declaration of Cooperation on the Formation of Government between the People's Alliance, the Social Democratic Party and the Progressive Party 1978
 • Samstarfsyfirlýsing Alþýðubandalags, Alþýðuflokks og Framsóknarflokks um stjórnarmyndun 1978
 • Tillögur um endurskoðun vísitölubindingar launa Drög að áliti nefndar sem ríkisstjórnin skipaði hinn 26. september 1978 til að gera tillögur um endurskoðun viðmiðunar launa við vísilölu 1978
 • Verðbólguvandinn Álit nefndar, sem ríkisstjórnin skipaði hinn 21. október 1976 til að kanna horfur í verðlagsmálum og gera tillögur um ráðstafanir til að draga úr verðbólgu 1978
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1980 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 11. október 1979 
 • Regeringen Gunnar Thoroddsens politiske overenskomst 8. FEBRUAR 1980 1980
 • Skýrslur stjórnarskrárnefndar I og II um endurskoðun stjórnarskrárinnar Skýrsla I: Yfirlit um ýmis atriði, sem koma til athugunar við endurskoðun stjórnarskrárinnar - Skýrsla II: Hugmyndir um breytingar á kjördæmaskipan og kosningafyrirkomulagi 1980
 • Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnar Gunnars Thoroddsens 8.feb.80 1980
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1981 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 23. október 1980 
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1982 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 22. október 1981 
 • Skýrsla stjórnarskrárnefndar um kjördæmamálið  1982
 • Starfsskilyrði atvinnuveganna Skýrsla nefndar sem skipuð var af forsætisráðherra til að bera saman starfsskilyrði iðnaðar, sjávarútvegs og landbúnaðar. 1982
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1983 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 25. október 1982 
 • Policy Declaration of the Government of Steingrímur Hermannsson  1983
 • Skýrsla stjórnarskrárnefndar um endurskoðun stjórnarskrárinnar  1983
 • Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Steingríms Hermannssonar 26.maí.83 1983
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1984 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 17. október 1983 
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1985 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 15. október 1984 
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1986 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 15. október 1985 
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1987 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 13. október 1986 
 • Auðlindir um aldamót Nýting náttúruauðlinda til sjós og lands næsta aldarfjórðunginn (Ritröð: Ísland 2010, 3) 1987
  Auðlindir um aldamót Viðaukar um veðurfarssveiflur sauðfjárrækt og skógrækt  (Ritröð: Ísland 2010, 3) 1987
 • Gróandi þjóðlíf Mannfjöldi, heilbrigði, byggð og umhverfi og framtíðarsýn æskufólks fram yfir aldamót (Ritröð: Ísland 2010, 1) 1987
 • Ísland 2010 Ritröð framkvæmdanefndar um framtíðarkönnun 1987
 • Policy Decleration and Action Program of the Government of Þorsteinn Pálsson July 8,  1987
 • Stefnuyfirlýsing og starfsáætlun ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar 8.júl.87 1987
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1988 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 13. október 1987
 • Áfangaskýrsla um skóla- og dagvistunarmál  1988
 • Húsnæðisnefnd stjórnarráðsins Greinargerð 1988
 • Málefnasamningur Ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar : 28. september 1988 
 • The Government's Statement on Initial Measures and Fiscal Policy  1988
 • Þingvellir þjóðgarðurinn og umhverfi Stefnumörkun Þingvallanefndar í skipulagsmálum 1988
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1989 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 1. nóvember 1988 
 • Málefnasamningur Ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar : 10. september 1989 
 • Policy Statement of the Government of Steingrímur Hermannsson  1989
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1990 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 11. október 1989
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1991 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 11. október 1990 1990
 • Efnahagssamvinna Evrópuþjóða og hagstjórn á Íslandi Skýrsla til forsætisráðuneytisins 1991
 • Fáni Íslands, skjaldamerki, þjóðsöngur, heiðursmerki Saga. Gildandi lög og reglur. Leiðbeiningar um notkun fána. 1991
 • Framkvæmdasjóður Íslands Þriðja áfangaskýrsla Fortíðarvandanefndar  - (þessa skýrslu er líka að finna í skýrslunni „Skýrslur nefndar um fortíðarvanda ríkissjóðs“) 1991
 • Litir íslenska fánans  1991
 • Óveðurstjón 3. febrúar 1991 Skýrsla nefndar sem skipuð var af forsætisráðherra 1991
 • Policy Statement of the Government of Prime Minister Davíd Oddsson Policy Statement of the Government of the Independence Party oand Social Democtaric Party 1991
 • Skýrsla markaðs- og útbreiðslunefndar Steingríms Hermannssonar, forsætisráðherra  1991
 • Skýrslur nefndar um fortíðarvanda ríkissjóðs  1991
 • Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 1991
 • Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands Nr. 33 17. júní 1944, sbr. stjskl. nr. 65 30. maí 1984 og stjskl. nr. 56 31. maí 1991. 1991
 • Velferð á varanlegum grunni Stefna og starfsáætlun ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 1991
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1992 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 2. október 1991 
 • Constitution of the Republic of Iceland No. 33, 17 June 1944, as amended 30 May 1984 and 31 May 1991 1992
 • Efling heimilisiðnaðar Skýrsla nefndar til forsætisráðherra 1992
 • Greinargerð starfshóps ríkisstjórnar um þróunaraðstoð  1992
 • Skýrsla nefndar á vegum forsætisráðherra um möguleika á fjármálafrísvæði á Íslandi  1992
 • Skýrsla til forsætisráðherra um framtíðarskipan þróunaraðstoðar Lokaskýrsla nefndar um framtíðarskipan þróunaraðstoðar Íslendinga 1992
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1993 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 6. október 1992 
 • Handverk Framkvæmdaáætlun 1993
 • Nefnd um flutning ríkisstofnana Nefndarálit og tilögur 1993
 • Stjórnsýslulög  1993
 • Stjórnsýslulögin  Nr. 37/1993 - ásamt greinargerð 1993
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1994 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 4. október 1993
 • Meðferð mála í ríkisráði, október 1993
 • Ísland og Evrópusambandið Efnahagur, styrkjakerfi og landbúnaður : Skýrsla unnin fyrir ríkisstjórn Íslands 1994
 • Ísland og Evrópusambandið Skýrsla til ríkisstjórnarinnar um utanríkis- og öryggismál 1994
 • Íslenska stjórnkerfið og Evrópusambandið Áhrif og ákvarðanataka 1994
  Ráðherratal 1904-1994  1994
 • Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra  1994
 • Stjórnsýslulögin Skýringarrit 1994
 • The Republic of Iceland 50th Anniversary  1994
 • Umferð á Þjóðhátið 1994 Upplýsingasöfnun 1994
 • Umferð á Þjóðhátið þann 17. júní 1994 Skýrsla nefndar vegna umferðar á Þingvöllum þann 17. júní  1994 1994
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1995 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 1. október 1994 1994
 • Framkvæmd einkavæðingar 1992-1995 1995
 • Policy Statement of the Government of the Independence Party and the Progressive Party April 23rd 1995 1995
 • Skýrsla forsætisráðherra um meðferð ályktana 116. löggjafarþings. Lögð fyrir Alþingi á 118. löggjafarþingi 1994–1995 1995
 • Skýrsla samstarfsnefndar ráðuneyta um ávana- og fíkniefnamál  1995
 • Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23.apr.95 1995
  Stjórnarráð Íslands Yfirstjórn húsnæðismála 1995
 • Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands Nr. 33 17. júní 1944, sbr. stjskl. nr. 65 30. maí 1984, stjskl. nr. 56 31. maí 1991, stjskl. nr. 97 28. júní 1995 og stjskl. nr. 100 28. júní 1995.
 • Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1996 Lögð fram af forsætisráðherra hinn 3. október 1995

Nær allt útgefið efni hér á vefnum er á PDF-skrám. Ýmsar eldri PDF-skrár eru ekki aðgengilegar fyrir skjálesara. Vinsamlegast hafið samband við ráðuneytið, webmaster@for.is, ef PDF-skrá er ekki aðgengileg og leitast verður við að finna viðunandi lausn.