Tækninefnd

Tækninefnd

Vísinda- og tækniráð markar stefnu stjórn· valda í vísinda- og tæknimálum til þriggja ára í senn. Umfjöllun ráðsins á hvoru sviði um sig er undirbúin af starfsnefndum ráðsins, vísindanefnd og tækninefnd.

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra skipar tækninefnd úr hópi þeirra sem skipaðir í Vísinda- og tækniráð skv. tilnefningum ráðsins, og skipar hann jafnframt formann og varaformann úr hópi nefndarmanna. Mennta- og menningarmálaráðherra skipar vísindanefnd með sama hætti.

Nefndirnar skulu hafa með sér samráð um þau atriði sem máli skipta fyrir stefnumótun Vísinda- og tækniráðs.

Skipan tækninefndar:

  • Ragnheiður H. Magnúsdóttir, formaður - varamaður Elvar Knútur Valsson 
  • Eyrún Valsdóttir - varamaður Finnbjörn A. Hermannsson
  • Erik Figueras Torras - varamaður Áslaug Hulda Jónsdóttir 
  • Guðni Axelsson - varamaður Ingvar Kristinsson
  • Gunnar Haraldsson- varamaður Kristján Leósson
  • Róbert Farestveit - varamaður Kristján Þórður Snæbjarnarson
  • Svana Helen Björnsdóttir - varamaður Þorkell Sigurlaugsson
  • Sveinn Margeirsson - varamaður Helga Sigurrós Valgeirsdóttir
  • Ragnhildur Helgadóttir - varamaður Stefán Baldursson
  • Steinunn Gestsdóttir - varamaður Þórarinn Guðjónsson

Ritari tækninefndar:

Berglind Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
Árleynir 2-8, 112 Reykjavík
Sími: 522-9000